Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Thương hiệu : 5Pink

Địa chỉ website là: https://5pink.com

Chào mừng bạn đến với chính sách bảo mật của 5Pink.com. Chính sách này được thiết lập để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Thông Tin Thu Thập

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web 5Pink.com, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin, bao gồm:

  1. Thông Tin Trình Duyệt: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về trình duyệt bạn sử dụng để truy cập trang web, bao gồm phiên bản trình duyệt, ngôn ngữ và các thiết lập khác.

  2. Địa Chỉ IP: Địa chỉ IP của bạn có thể được lưu trữ để giúp chúng tôi quản lý và bảo vệ trang web khỏi các hoạt động không hợp lệ.

  3. Dữ Liệu Đăng Nhập: Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin đăng nhập để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản.

  4. Thông Tin Khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin khác liên quan đến việc sử dụng trang web, chẳng hạn như hoạt động trên trang, tương tác với nội dung và phản hồi từ bạn.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

  1. Cung cấp thông tin và nội dung liên quan đến công nghệ và khoa học công nghệ.
  2. Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  3. Theo dõi và phân tích xu hướng và hoạt động trên trang web.
  4. Bảo vệ tính toàn vẹn và an toàn của trang web và thông tin của bạn.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi thực hiện biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối. Bạn cũng có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ chúng với người khác.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ : [email protected]

Chúng tôi rất cảm ơn sự tin tưởng và sự sử dụng của bạn đối với trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật và thay đổi theo thời gian, vì vậy bạn nên xem xét thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.